Protokoll från extra årsmöte 12 maj 2018
//Styrelsen